Kursus 10302: Hvad skal vi gøre bedre i 2006?

note udarbejdet af Lars, Berit og Jens Jørgen

De fem øvelser skal splittes op i mindre enheder. Fx. giver titlen på øvelsen Spin polarized calculations ikke mening - den skal deles op i tre: CO, H2O og Fe.

Der skal laves nogle nye øvelser:

  1. Wannier functioner.
  2. Båndstruktur beregninger.
  3. NEB-regning med Dacapo - med genstart af beregning.

Resultatet vil blive ca. 20 små øvelser. Ved hver af de seks dage i databaren laves et par eller tre øvelser - evt. kan de selv vælge hvilke. De studerende kan selv lave de øvelser vi ikke når.

Tekniske detaljer:

Når de studerende går igang med deres projekter, skal der være en instruktør i databaren hver tirsdag og torsdag 13-14 til at svare på spørgsmål. Der skal stadig være mulighed for at komme forbi instruktørerne på andre tidspunkter.

Andet: